ឯកសារទើបបញ្ចូលថ្មី

ការផ្សារភ្ជាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងរាជរដ្ឋាភិបាល

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០០៩  / ប្រភពៈ ធនាគារពិភពលោក

អភិបាលកិច្ចត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ជាបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា។ កិច្ចការអភិបាលកិច្ចល្អ តម្រូវឱ្យមានមិនត្រឹមតែការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេ តែក៏តម្រូវឱ្យមានផងដែរនូវការទាមទារយ៉ាងសកម្មពីប្រជាលរដ្ឋ និងសង្គមស៊ីវិល។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការរៀបចំស្ថាប័នដើម្បីប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖  / ប្រភពៈ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍៍សហប្រជាជាតិ (យូអិនឌីភី)

ដូចបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីការអភិវឌ្ឍមនុស្សឆ្នាំ ២០០៥(ផ្អែកលើនិន្នាការបច្ចុប្បន្ន) ប្រទេសក្រីក្រភាគច្រើននឹងមិនអាចសម្រេចបានតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍ស្ទើរតែទាំងអស់ ហើយភាពក្រីក្រដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនឹងមិនអាចកាត់បន្ថយបានពាក់កណ្តាលឡើយនៅឆ្នាំ ២០១៥ នៅក្នុងតំបន់ណាក៏ដោយ លើកលែងតែអាស៊ីបូពា៌។ មានមូលហេតុជាច្រើនចំពោះហេតុការណ៍ជាក់ស្តែងនេះ។ ហេតុការណ៍ជាក់ស្តែងមួយគឺ អំពើពុករលួយយ៉ាងសុះសាយ មានផលប៉ះពាល់ជាដុំកំភួន និងជាច្រើនកន្លែងទៅលើកំណើនសមធម៌ និងភាពក្រីក្រ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សម្លេងសហគមន៍ (លេខ ០០២)

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ គណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តិកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

សម្លេងសហគមន៍ គឺជាសម្លេងជនរងគ្រោះ ជាសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៍តាមផ្លូវច្បាប់ និងជាសម្លេងរបស់សហគមន៍ជនក្រីក្រដែលទទួលរងនូវការរំលោភបំពានសិទ្ធិ ដោយពុំបានទទួលយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សម្លេងសហគមន៍ (លេខ ០០១)

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ គណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តិកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

សម្លេងសហគមន៍ គឺជាសម្លេងជនរងគ្រោះ ជាសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៍តាមផ្លូវច្បាប់ និងជាសម្លេងរបស់សហគមន៍ជនក្រីក្រដែលទទួលរងនូវការរំលោភបំពានសិទ្ធិ ដោយពុំបានទទួលយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំនៅកម្ពុជាៈ ការសិក្សាកម្រិតសហគមន៍

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៤  / ប្រភពៈ អង្គការយូណេស្កូ និង ភាពជាដៃគូអប់រំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

ករសិក្សាអំពីសិទិ្ធទទួលបានការអបរ់ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះ គឺជាផែនការមួយនៃគម្រោងសកលរបស់អង្គការយូណស្កូ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅលើក្របខណ្ឌច្បាប់ និងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ
Page 19 of 45« First...10...1718192021...3040...Last »

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Twitter