ឯកសារទើបបញ្ចូលថ្មី

អង្កេតលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថវិកាឆ្នាំ ២០១៥៖ ប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល & ភាពជាដៃគូថវិកាអន្តរជាតិ

ការអង្កេតលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថវិកា គឺជាការផ្តួចផ្តើមស្រាវជ្រាវ និងការវិភាគតែមួយគត់ ដែលបានប្រើប្រាស់ឯកសារជាភស្តុតាង និង លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ គោលបំណងដើម្បីធ្វើើការវាយតម្លៃទៅលើសសរស្តម្ភទាំងបីរបស់តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពថវិកា។  ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាន ៨ ពិន្ទុក្នុងចំណោម ១០០ ពិន្ទុ គឺទាបជាងពិន្ទុមធ្យម (៤៥ ពិន្ទុ) សម្រាប់ប្រទេសដែលបានចូលរួមធ្វើការអង្កេតទាំង ១០២។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការកាប់ឈើ និងបរិបាលកិច្ច៖ ការកាប់ឈើខុសច្បាប់ជាប្រព័ន្ធ និងការបំផ្លាញព្រៃឈើរដ្ឋ និងតំបន់ការពារ នៅខេត្តរតនៈគិរី និងខេត្តស្ទឹងត្រែង ប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីកម្ពុជា

របាយការណ៍នេះ បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ស្តីពីការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើ និងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តរតន គិរី និងស្ទឹងត្រែងនៃប្រទេសកម្ពុជា ។ អស់រយៈពេលជាច្រើនខែដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រមូលភស្តុតាង និងឯកសារច្បាប់នានាដែលជាញឹកញាប់ ពួកគេប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ និងការគំរាមកហែំងអាយុជីវតិ ដើម្បីកត់ត្រានូវសកម្មភាពជួញដូរឈើប្រ ណីតទាំងឡាយ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីយុទ្ធសាស្រ្តគាំទ្រគ្រួសារកសិករដែលមានដីធ្លីតូចតាច៖ តាមរយៈការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងករណីសិក្សា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីកម្ពុជា

ការសិក្សានេះមានគោលបំណងធ្វើការសិក្សាពីអាទិភាពទាំងឡាយ ដែលគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ បានផ្តល់ឲ្យគ្រួសារកសិករដែលមានដីធ្លីតូចតាច និងក្រុមហ៊ុនដីសម្បទានខ្នាតធំ និងធ្វើការប្រៀបធៀបពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃយុទ្ធសាស្រ្តទាំងពីរនេះ ចំពោះកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ឯកសារគោលនយោបាយសង្ខេបស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (COP២១)៖ ទស្សនៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះអាទិភាព និងកាលៈទេសៈពិសេស ក្នុងនាមជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច ដែលងាយរងគ្រោះពីអាកាសធាតុ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ គម្រោង DIPECHO & វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្ពីពីកម្ពុជា

ឯកសារសង្ខេបគោលនយោបាយនេះ សម្តៅគាំទ្រជំហរ និងការចូលរួមដ៏សកម្មរបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមជជែកអំពីអាកាសធាតុឆ្នាំ ២០១៥​ ដែលនាំទៅដល់ COP២១ នៅទីក្រុងប៉ារីស។ ឯកសារសង្ខេបនេះ ត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយយោងថា ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយនៃបណ្តាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីអាកាសធាតុក្នុងពិភពលោក។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សៀវភៅស្តីពី៖ សេវាសំខាន់ៗសម្រាប់តំណាងរាស្រ្ត

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា & មូលនិធិខុនរ៉ាដ អាដិនណៅអ៊ែរ (Konrad-Adenauer -Stiftung)

កូនសៀវភៅស្តីពី “សេវាសំខាន់ៗសម្រាប់តំណាងរាស្រ្ត” ផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗទាក់ទងទៅនឹងតួនាទី និងកាតព្វកិច្ចរបស់តំណាងរាស្ត្រជាអាទិ៍ព័ត៌មានអំពីអភ័យឯកសិទ្ធិ អាណ្ណតិ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភតំណាងរាស្រ្ត។ល។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ
Page 21 of 45« First...10...1920212223...3040...Last »

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Twitter