សិទ្ធិទទួលពត៌មាន

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖  / ប្រភពៈ អង្គការ ផេក​ កម្ពុជា (Pact Cambodia)

សិទ្ធិទទួលពត៌មាន ជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវពត៌មាន ពីស្ថាប័នសាធារណៈទាំងឡាយ ហើយសិទ្ធិនេះត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់។  សិទ្ធិទទួលពត៌មាន ជាឩបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលធានាការបើកចំហ និងតម្លាភាព សម្រាប់លើកស្ទួយអភិបាលកិច្ចល្អ និងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការស្វែងយល់ចំពោះអត្ថន័យដែលមើលមិនឃើ​ញៈ នយោបាយ ប្រាក់កាស និងការភ័យខ្លាច គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពត៌មានកម្ពុជា ដោយរបៀបណា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០០៨  / ប្រភពៈ សម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ទិមនុស្ស លីកាដូ​ (LICADHO)

សហព័ន្ធសារពត៌មានអន្តរជាតិៈ “សារពត៌មាន ពុំអាចមានសេរីភាពទេ ប្រសិនបើអ្នកសារពត៌មានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពុករលួយ ក្រីក្រ ឬការភ័យខ្លាច”

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សេរីភាព​ខាង​ពត៌មាន​នៅ​កម្ពុជា​ ៖ សិទ្ធិយល់ដឹង​ ឬ វប្បធម៌​នៃ​ការ​លាក់បាំង​?

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១២  / ប្រភពៈ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា (CCHR)

របាយការណ៍​នេះ​ពិនិត្យ​មើល​លើ​គោលការណ៍​នៃ​សេរីភាព​ខាង​ពត៌មាន​ ស្ថានភាព​សិទ្ធិ​ខាងពត៌មាន​ក្នុង​ច្បាប់​អន្តរជាតិ​ និងផ្នែក​ខ្លះដែល​មាន​ចែង​ពី​សិទ្ធិ​ នៅក្នុង​ច្បាប់​ជាតិ​របស់​កម្ពុជា​។ របាយការណ៍​នេះ​ ក៏​ពិនិត្យ​ទៅលើ​ភាព​ប្រឈម​ ដែល​ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ​សាមញ្ញ​ពើបប្រទះ​ជាប្រចាំថ្ងៃ​ ក្នុងការទទួល​បានពត៌មាន​ ព្រមទាំង​លើកឡើង​ជាអនុសាសន៍​សម្រាប់​នីតិបញ្ញត្តិ​ រចនាសម្ព័ន្ធ​ និង​ផ្លាស់ប្តូរ​គោលនយោបាយ​ដែលចាំបាច់​ ដើម្បី​ធានាបានថា​សិទ្ធិ​នេះ​ត្រូវ​បានគោរព​ ស្របតាម​និយាម​អន្តរជាតិ​។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ប្រទេសកម្ពុជាៈ សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលពត៌មាន

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១១  / ប្រភពៈ អង្គការមាត្រាទី ១៩

សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលពត៌មាន ជាសញ្ញាណវិជ្ជមានមួយសំដៅឱ្យមានការការពារសិទ្ធិទទួលពត៌មានយ៉ាងមុតមាំនៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ការវិភាគច្បាប់នេះធ្វើឡើងដោយមានការសហការជាមួយអង្គការមាត្រាទី១៩ និង វិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិ និងគោលនយោបាយនៅកម្ពុជា ដែលបានក្តោបនូវចំណុចសំខាន់ៗ មាននៅក្នុងគំរូច្បាប់ដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព ដូចជាៈ ស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យ និងសាលាក្តីបើកចំហពត៌មាន។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ប្រទេស​កម្ពុជា៖ សេចក្តី​ស្នើ​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ព័ត៌​មា​ន​

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១១  / ប្រភពៈ អង្គការ​មាត្រា​ទី​១៩

កម្ម​វិធី​ច្បាប់​របស់​អង្គការ​មាត្រា​ទី​១៩​ ធ្វើ​ការ​តស៊ូ​មតិ​ដើម្បី​បង្កើត​​ឡើង​​នូវ​​បទ​​ដ្ឋាន​​ជឿន​​​លឿន​​ទាក់​​ទង​​នឹង​​សេរីភាព​​បញ្ចេញ​​មតិ​​ និង​​សិទ្ធិ​​ទទួល​​បាន​​ព័ត៌​​មាន​​ លំដាប់​​ជាតិ​​ និង​​អនុវត្ត​​នៅ​​ក្នុង​​ប្រព័ន្ធ​​ច្បាប់​​ក្នុង​​ស្រុក​​។ កម្ម​​វីធី​​ច្បាប់​​បាន​​ផលិត​​ជា​​ឯក​សារ​​មួយ​​ចំនួន​​ដែល​​មាន​​កំណត់​​បទ​​ដ្ឋា​ន​​ ដែល​​បង្ហាញ​​ពី​​ច្បាប់​​ដែល​​មាន​​លក្ខណៈ​​អន្តរ​​ជាតិ​​ និងការ​​ប្រៀប​​ធៀប​​និង​​ការ​​អនុវត្ត​​ល្អ​​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​នានា​ ដូច​ជា​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​បរិហា​កេរ្តិ៍ ​ច្បាប់​ស្តីពីសិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ព័ត៌​មាន​ និង​បទ​បញ្ញត្តិ​ស្តី​ពី​ការ​ផ្សាយ។​

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Twitter