ឯកសារទើបបញ្ចូលថ្មី

ទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់សាជីវកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជា ​៉ការណែនាំអំពីការអនុវត្តជាក់ស្តែង៉

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ 2018  / ប្រភពៈ

សូមអភ័យទោស ឯកសារនេះមិនមានជាភាសារខ្មែរទេ

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សេចក្តីសង្ខេបស្តីពីធុរកិច្ច

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៧  / ប្រភពៈ អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

សកម្មភាពជាច្រើនដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចការធុរកិច្ច ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយ ដែលបង្កបញ្ហាជាច្រើនក្នុងសង្គម។ ក្នុងកិច្ចការធុរកិច្ច ទម្រង់ដ៏ទូទៅបំផុតមួយនៃអំពើពុករលួយគឺ ការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការសម្របសម្រួល ដែលជាការផ្តល់សំណូកតិចតួចដើម្បី ទទួលបានសេវារដ្ឋាភិបាលទូទៅដែលក្រុមហ៊ុន និងពលរដ្ឋមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការ ទទួលបានដោយមិនចំាបាច់បង់ប្រាក់បន្ថែម។ ក្រៅពីការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការសម្របសម្រួល ក្នុងច្បាប់អំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជា អំណោយក៏ជាការស៊ីសំណូកដែរ ប្រសិនបើមានការផ្តល់ ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬសេវា ឬអត្ថប្រយោជន៍របស់បុគ្គលណាម្នាក់ និង​មិនមែនជាអំណាយយោងតាមទំនៀមទម្លាប់ ឬប្រពៃណី។ ដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយ ការរាយការណ៍ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់។ តាមរយះការបង្ហាញ ការធ្វើខុសក្នុងស្ថាប័ន អ្នកផ្តល់ពត៌មានអាចទប់ស្កាត់ និងកំណត់រកអំពើពុករលួយ មុនពេលពត៌មាន លេចលឺជាសាធារណៈ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ករណីសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៦  / ប្រភពៈ អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ទៃទៀត ព្យាយាមជំនះបញ្ហាសមធម៌សង្គមដែលជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយ ក្នុងចំណោមមន្រ្តីសាធារណៈ ដែលទារយកកម្រៃក្រៅផ្លូវការដើម្បីបង្រ្គប់ចំណូលគ្រួសាររបស់ខ្លួន។ អំពើពុករលួយ ដែលប្រព្រឹត្តិដោយមន្រ្តីសាធារណៈនៅតែឧបសគ្គចម្បងមួយសម្រាប់ការធ្វើ ធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។  ដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីពាណិជ្ចកម្មរបស់ប្រទេស កម្ពុជា ត្រូវបានគេចាត់ថាមានលក្ខណៈពុករលួយ និងមិនមានប្រសិទ្ធភាព។ ​

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

របាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពី គណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពនៃដំណើរការថវិកា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៨  / ប្រភពៈ អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

Through a nationally representative survey of 1,596 individuals residing across all 25 provinces of Cambodia, this survey report aims to: a) understand and quantify citizens’ perceptions and attitudes regarding the transparency and accountability of budgets in Cambodia; and b) understand and quantify citizens’ awareness and experience in dealing with budget and budgeting issues in the country.

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

(English) Combatting Corruption in Mining Approvals

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ 2017  / ប្រភពៈ Transparency International

សូមអភ័យទោស ឯកសារនេះមិនមានជាភាសារខ្មែរទេ

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ
Page 1 of 4512345...102030...Last »

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Twitter