របាយការណ៍សង្ខេបស្តីពី៖ ដំណើរការនៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណរុករករ៉ែនៅកម្ពុជាៈ ការវាយតម្លៃពីហានិភ័យ នៃអភិបាលកិច្ច

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៧  / ប្រភពៈ អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

ការវាយតម្លៃពីហានិភ័យនៃអភិបាលកិច្ច គឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី “វិស័យរ៉ែដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព” របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ ។ ការសិក្សានេះមានគោលបំណងដើម្បីស្វែងរកភាពខ្វះខាតនៅក្នុងប្រព័ន្ធ និងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃវិស័យរ៉ែ ដែលអាចបង្កឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងដំណើរការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ លិខិតអនុញ្ញាតនិងកិច្ចសន្យានានាពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មរ៉ែ ។​ ការសិក្សានេះបានធ្វើការវាយតម្លៃពីហានិភ័យនៃអភិបាលកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយភាពខ្វះចន្លោះ និងផ្តល់នូវអនុសាសន៍គន្លឹះមួយចំនួនសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើង ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ពង្រឹងសមត្ថភាពបន្សាំុនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ អភិបាលកិច្ច និងដំណោះស្រាយល្អៗ៖ សម្រាប់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន និងស្ថាប័នថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៦  / ប្រភពៈ វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (វបសអ/CDRI)

ឯកសារនេះគឺជាការសិក្សាអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងសកម្មភាពមនុស្សដែលជះឥទ្ធិពលដល់ធនធានទឹក ភាពងាយរងគ្រោះទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក ព្រមទាំងលើកឡើងពីវិធីសាស្រ្តក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ច និងវិធីសាស្រ្តបន្សាំុសម្រាប់ធនធានទឹក។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតផលប៉ះពាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមហ៊ុនប៊ិញហ្វឿកក្រចេះរ៉ាប់ប៊ើ ១ ខមភីនី លីមីតធីត ភូមិចក់ចារ ឃុំស្រែឈូក ស្រុកកែវសីមា ខេត្តមណ្ឌលគិរី

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ វេទិការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា និងបណ្តាញជនជាតិដើមភាគតិចនិងព្រៃឈើ

យោងតាមលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេត មានបញ្ហាចម្បងៗចំនួន ៥ គឺសិទ្ធិកាន់កាប់ដីចំការដូរវេនរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច ការធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិដីធ្លីរបស់ស្របច្បាប់របស់បុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល ដំណើរការនៃការផ្តល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច ការកាប់បំផ្លាញដើមជ័រទឹក និងឈើនៅខាងក្រៅតំបន់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច និងការគម្រាមកំហែងតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចតាមតុលាការ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៦  / ប្រភពៈ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

ច្បាប់ភូមិបាល ២០០១​ របស់ប្រទេសកម្ពុជា មិនផ្តល់និយមន័យអំពីដី ឬប្រភេទដីធ្លីទេ ប៉ុន្តែច្បាប់នេះនិយាយយោងទៅរកពាក្យ “កម្មសិទ្ធិដី” និង “ប្រភេទនៃកម្មសិទ្ធិដី” ដែលគ្របដណ្តប់លើរាល់ប្រភេទដី ឬស្ថានភាពដីទាំងអស់អាចធ្លាក់ចូលក្នុង “កម្មសិទ្ធិ”។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៦  / ប្រភពៈ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធលើសិទ្ធិដីធ្លី គឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលមានសភាពរីករាលដាលខ្លាំងបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ជាពិសេស ជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងបាត់បង់ដីរបស់ពួកគេក្នុងអត្រាមួយដែលត្រូវប្រកាសអាសន្ន ដោយសារតែការកាប់ឈើក្នុងព្រៃ ការទាញយកធនធាន គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ ដូចជាការសាងសង់ទំនប់ទឹកនិងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក ព្រមទាំងការផ្តល់សម្បទានដីសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មកសិកម្ម។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

តើអ្វីទៅជាចំណូលបានពីធនធានរ៉ែ?

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១០  / ប្រភពៈ អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាព

“តើអ្វីទៅជាចំណូលបានពីធនធានរ៉ែ?” គឺជាចំណងជើងរបស់សៀវភៅរូបភាពដែលបង្ហាញអំពីចំណូល ដែលបានមកពីវិស័យឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម។ សៀវភៅនេះបានចងក្រងឡើងសម្រាប់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើសិទ្ធិក្នុងការចូលរួម និងក្នុងទទួលបានព័ត៌មាន ការយល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់កម្រៃដែលបានមកពីការទាញយកផលរ៉ែធម្មជាតិ ដោយតម្លាភាព។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

អ្វីទៅជាការជីកយករ់ែ?

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១០  / ប្រភពៈ អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាព (ឌីភីអេ)

នេះជាសៀវភៅរូបភាពដែលបង្ហាញពីការរុករក និងផលប៉ះពាល់ពីប្រតិបត្តិការរ់ែ។ សៀវភៅនេះបានចងក្រងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍។ សៀវភៅនេះបង្ហាញពីការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋានពីការជីកយករ់ែ អ្នកដែលជីកយករ៉ែ ទីកន្លែងជីកយករ៉ែ និងផលប៉ះពាល់នៃការជីកយករ៉ែ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

អ្វីទៅជាការព្រមព្រៀង”ដោយសេរី ជាមុន និងផ្តល់ព័ត៌មាន”? ៖ ការអនុវត្តសិទ្ធិសំរាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងការគ្រប់គ្រងដីធ្លី

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៣  / ប្រភពៈ អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាព (DPA)

នៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ជនបទ ជាពិសេសសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភាគច្រើនរស់នៅដោយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើផលិតផលកសិកម្ម និងអនុផលព្រៃឈើ។ ការបាត់បង់ដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិ គឺជាបុព្វហេតុចំបងមួយ ដែលធ្វើឱ្យពួកគាត់រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រកាន់តែខ្លាំង។ សៀវភៅរូបភាពនេះ អាចជាជំនួយស្មារតី សម្រាប់ សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ដើម្បីស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិទាំងឡាយដែលពួកគេមានសម្រាប់ការពារដីធ្លី វប្បធម៌ និងធនធាននានារបស់ពួកគេ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សុវត្ថិភាពនៃការកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៣  / ប្រភពៈ អភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាព (DPA)

កម្មសិទ្ធិដីធ្លី ជាកម្មសិទ្ធិមួយមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាពិសេសសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច។ ហេតុនេះ វាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលពួកគេទាំងអស់ ត្រូវធ្វើការសិក្សា និងស្វែងយល់អំពីលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗ។ ដូច្នេះ សៀវភៅរូបភាពនេះទោះជាមិនមែនជាច្បាប់ តែវាអាចជាជំនួយស្មារតីសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងការចូលរួមស្វែងយល់អំពីជម្រើសនៃការកាន់កាប់ដីធ្លី។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការអភិរក្ស និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព ៖ ការពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីបង្កើតឲ្យមានតុល្យភាពនៅប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៤  / ប្រភពៈ មូលនិធិសកលសម្រាប់ធនធានធម្មជាតិ (WWF)

មហាតំបន់ទន្លេមេគង្គគឺជាទីកន្លែងរតនៈសម្បត្តិជីវសាស្រ្តដែលសម្បូរណ៍ទៅដោយទីជម្រកដែលមិនទាន់រងនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញ និងមានតម្លៃបំផុតនៅលើភពផែនដីយើងនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណា តំបន់នេះកំពុងប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។ គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្នាតធំ ការអភិវឌ្ឍន៍ដែលកំពុងតែរាលដាលគ្រប់ទីកន្លែង ការប្រែប្រួលលអាកាសធាតុ ការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ និងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកំពុងបង្កការគម្រាមកំហែងដល់ជីវចម្រុះនៅក្នុងតំបន់នេះ និង   លទ្ធភាពទ្រទ្រង់របស់តំបន់នេះដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនចំនួន ៣០០ លាននាក់ដែលកំពុងពឹងអាស្រ័យលើធនធានធម្មជាតិ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Twitter