បញ្ចៀសការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំ៖ សៀវភៅណែនាំសម្រាប់សហគមន៍អំពីការចរចារ និងការតស៊ូមតិ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៤  / ប្រភពៈ អង្គការសមធម៍កម្ពុជា និងអង្គការអន្តរជាតិការអភិវឌ្ឍដែលមានការចូលរួម

សៀវភៅណែនាំនេះ មានគោលបំណងជួយដល់សហគមន៍ដើម្បីបង្កើតជំនាញចរចារ “យោងលើផលប្រយោជន៍” និងស្វែងយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់លំដាប់នៃយន្តការដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងអតុល្យភាពអំណាចរវាងពួកគាត់ និងបុគ្គលដែលកំពុងព្យាយាមយកផ្ទះ ដី និងធនធានរបស់ពួកគាត់។ សៀវភៅនេះអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់សហគមន៍ដែលប្រឈមនឹងការគម្រាមកំហែងបណ្តេញចេញ ដរាបណាភាគីម្ខាងទៀតមានចេតនាចរចារជាមួយ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សៀវភៅណែនាំសម្រាប់ភ្នាក់ងារអនុវត្តនៅមូលដ្ឋាន អនុវត្តការវាយតម្លៃការកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ យូអិនឌីភី

សៀវភៅណែនាំនេះមានតួនាទីជាការណែនាំដល់ភ្នាក់ងារអនុវត្តការងារបន្សាំុនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ស្ថាប័នផ្តល់ជំនួយ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីគាំទ្រភ្នាក់ងារ និងស្ថាប័នទាំងនោះ នៅក្នុងការអនុវត្តវិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃការកាត់បន្ថយភាពរងគ្រោះ និងការរៀបចំគម្រោងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការរបស់សហគមន៍។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការឆ្វៀលសហគមន៍ក្រីក្រចេញពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីកម្ពូជា

ការធានាបាននូវសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី នៅតែជាក្តីបារម្ភដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនដែលពុំមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិជាផ្លវការលើអចលនទ្រព្យដែលពួកគាត់បានស្នាក់នៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០១ ច្បាប់ភូមិបាលថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំរៀបចំឡើងវិញនូវគម្រោងកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ ព្រមទាំងបានបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលដីធ្លីផងដែរ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការកាប់ឈើ និងបរិបាលកិច្ច៖ ការកាប់ឈើខុសច្បាប់ជាប្រព័ន្ធ និងការបំផ្លាញព្រៃឈើរដ្ឋ និងតំបន់ការពារ នៅខេត្តរតនៈគិរី និងខេត្តស្ទឹងត្រែង ប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីកម្ពុជា

របាយការណ៍នេះ បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ស្តីពីការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើ និងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តរតន គិរី និងស្ទឹងត្រែងនៃប្រទេសកម្ពុជា ។ អស់រយៈពេលជាច្រើនខែដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រមូលភស្តុតាង និងឯកសារច្បាប់នានាដែលជាញឹកញាប់ ពួកគេប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ និងការគំរាមកហែំងអាយុជីវតិ ដើម្បីកត់ត្រានូវសកម្មភាពជួញដូរឈើប្រ ណីតទាំងឡាយ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីយុទ្ធសាស្រ្តគាំទ្រគ្រួសារកសិករដែលមានដីធ្លីតូចតាច៖ តាមរយៈការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ការសម្ភាសជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងករណីសិក្សា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីកម្ពុជា

ការសិក្សានេះមានគោលបំណងធ្វើការសិក្សាពីអាទិភាពទាំងឡាយ ដែលគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ បានផ្តល់ឲ្យគ្រួសារកសិករដែលមានដីធ្លីតូចតាច និងក្រុមហ៊ុនដីសម្បទានខ្នាតធំ និងធ្វើការប្រៀបធៀបពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃយុទ្ធសាស្រ្តទាំងពីរនេះ ចំពោះកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ឯកសារគោលនយោបាយសង្ខេបស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (COP២១)៖ ទស្សនៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះអាទិភាព និងកាលៈទេសៈពិសេស ក្នុងនាមជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច ដែលងាយរងគ្រោះពីអាកាសធាតុ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ គម្រោង DIPECHO & វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្ពីពីកម្ពុជា

ឯកសារសង្ខេបគោលនយោបាយនេះ សម្តៅគាំទ្រជំហរ និងការចូលរួមដ៏សកម្មរបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមជជែកអំពីអាកាសធាតុឆ្នាំ ២០១៥​ ដែលនាំទៅដល់ COP២១ នៅទីក្រុងប៉ារីស។ ឯកសារសង្ខេបនេះ ត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយយោងថា ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយនៃបណ្តាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីអាកាសធាតុក្នុងពិភពលោក។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

កម្ពុជា៖ រសជាតិល្វីងនៃស្ករអំពៅ ការចាកចេញដោយបង្ខំចិត្ត និងការដកហូតសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ អង្គការអុកហ្វាម (Oxfam) & អង្គការ​សកម្មភាព​ជំនួយ​នៅ​កម្ពុជា (ActionAid Cambodia)

ដីធ្លីនៅតែបន្តជាបញ្ហាវិវាទដ៏ធំនៅប្រទេសកម្ពុជា ហើយសម្បទានដីសដ្ឋកិច្ច (ELCs) គឺជាមេខ្លោងធំជាងគ ដែលជមុ្រញឱ្យមានការទន្ទ្រានយកដីធ្លី នៅក្នុងកំឡុងពេលពីរទស្សវត្សចុងក្រោយនេះ។ ការសិក្សានេះ ផ្ដោតជាពិសេសទៅលើសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច សម្រាប់ចំការអំពៅនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការបណ្តេញចេញ និងការតាំងទីលំនៅថ្មី នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖ តម្លៃនៃផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានចំពោះមនុស្ស ឥទ្ធិពល និងដំណោះស្រាយ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១២  / ប្រភពៈ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR) បានធ្វើការសិក្សានេះឡើង ដើម្បីវាស់ស្ទង់ពីតម្លៃនៃផលប៉ះពាល់លើមនុស្ស និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងផលប៉ះពាល់នៃការបណ្តេញចេញ និងការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅកម្ពុជា និងបង្ហាញដំណោះស្រាយមួយចំនួនផ្អែកតាមច្បាប់ក្នុងស្រុក និងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងការប្តេជ្ញាចិត្តក្រោមសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជា។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

កម្ពុជា៖ ដីមានជម្លោះ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៣  / ប្រភពៈ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

របាយការណ៍នេះបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃជម្លោះដីធ្លីដែលបានប៉ះពាល់ប្រទេសកម្ពុជា ដោយចាប់ផ្តើមពិនិត្យពីឬសគល់នៃបញ្ហា ទម្រង់នៃបញ្ហា និងផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាជម្លោះនេះ ព្រមទាំងផ្តល់ជាអនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

កម្មវិធីព្រៃឈើជាតិ ២០១០-២០២៩

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១០  / ប្រភពៈ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គោលបំណងនៃកម្មវិធីព្រៃឈើជាតិ គឺដើម្បីបង្កើតឱ្យមានក្របខណ្ឌសង្គម និងគោលនយោបាយសមស្របដ៏ស៊ីជម្រៅមួយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើគ្រប់ប្រភេទប្រកបដោយនិរន្តភាព។ ឯកសារនេះ បានកំណត់យ៉ាងពិស្តារអំពីការងារសំខាន់ៗក្នុងវិស័យព្រៃឈើដែលនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ ២០១០ ដល់ឆ្នាំ ២០២៩ ដោយមានចែងលម្អិតអំពីផែនការ និងវិធីសាស្រ្តក្នុងការអនុវត្តការងារទាំងអស់ក្នុងវិស័យព្រៃឈើ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Twitter