របាយការណ៍សង្កេតរដ្ឋសភា និងតំណាងរាស្រ្ត ឆ្នាំទី២ នីតិកាលទី៥

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៦  / ប្រភពៈ គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា

នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ មានលើកមកបង្ហាញពីការសង្កេតនូវសកម្មភាពដូចជា៖ ដំណើរការប្រជុំរបស់រដ្ឋសភា សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភា សកម្មភាពចុះមូលដ្ឋានរបស់តំណាងរាស្រ្ត កិច្ចអន្តរាគមន៍របស់តំណាងរាស្រ្ត និងរដ្ឋសភា កម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោត និងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗទាក់ទងរដ្ឋសភា និងតំណាងរាស្រ្ត។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

របាយការណ៍ពិភពលោក ២០១៦៖ ប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៦  / ប្រភពៈ អង្គការ​ឃ្លាំមើល​សិទ្ធិ​មនុស្ស

របាយការណ៍ពិភពលោក ឆ្នាំ ២០១៦ ដែលចេញដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស សង្ខេបនូវរាល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅបណ្តាប្រទេស និងតំបន់ ជាង ៩០​ នៅលើពិភពលោក។ ដោយឡែក របាយការណ៍សង្ខេបជាភាសាខ្មែរនេះ គឺឆ្លុះបញ្ចាំងនូវការអនុវត្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សារៈសំខាន់នៃច្បាប់ការពារសាក្សី និងអ្នករាយការណ៍

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៦  / ប្រភពៈ តម្លាភាពកម្ពុជា

អ្នករាយការណ៍ ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ។ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេនៅក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មាន ការការពារផ្លូវច្បាប់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន អាចមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ការរាយការណ៍  ដោយហេតុថា ការការពារដ៏សមស្របចំពោះអ្នករាយការណ៍ដោយស្មោះត្រង់ មិនត្រូវបានធានា ថែមទាំងមានការគម្រាមកំហែងដាក់ពន្ធនាគារទៀតផង (មាត្រា ៤១)។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

គោលការណ៍ និងសេចក្តីណែនាំស្តីពីសុចរិតភាព

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ

គោលការណ៍ និងសេចក្តីណែនាំទាំងនេះ មានគោលដៅយកមកប្រើប្រាស់ជាការណែនាំដើម្បីធ្វើការសើុបអង្កេត ​រួមជាមួយនឹងគោលនយោបាយ ច្បាប់ បទបញ្ញត្តិ បុព្វសិទ្ធិ និងអភ័យឯកសិទ្ធិដែលអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងអង្គការ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

របាយការណ៍ស្តីពីការឃ្លាំមើល និងការផ្តល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/អនុវត្តន៍គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ ឆ្នាំទី២

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា (ខុមហ្វ្រែល)

រាជរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី៥ ដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបាន និងកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនបានរយៈពេល ២ឆ្នាំមកហើយ។ ក្នុងគោលបំណងបង្កើនតម្លាភាព  និងជំរុញឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ខុមហ្វ្រែលបានធ្វើការអង្កេត និងលើកទឹកចិត្តឱ្យម្ចាស់ឆ្នោត វាយតម្លៃលើការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយសិក្សា និងវិភាគលើរបាយការណ៍ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធ នឹងឱកាសឱ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្តល់ពិន្ទុលើការអនុវត្តគោលនយោបាយនោះ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ស្ត្រីនៅជួរមុខ៖ ស្ថានភាពរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សស្រ្តីនៅកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

ខណៈដែលការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ និង ២០១៨ កាន់តែខិតជិតមកដល់ ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើន ការរួមតូចនៃលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងការគាបសង្កត់ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធលើសម្លេងជំទាស់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កំពុងតែបង្ហាញពីបរិយាកាសបច្ចុប្បន្ន។ សកម្មជន និងប្រធានសហគមន៍ដែលការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ កំពុងប្រឈម ជាពិសេសការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការ -ល-។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹង

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ច្បាប់នេះមានគោលបំណងការពារសុខភាពសាធារណៈបរិស្ថាន និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ ច្បាប់នេះមានវិសាលភាពត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ ដែលផលិតនៅក្នុងស្រុក ឬនាំចូលពីបរទេស ហើយចែកចាយលក់ និងប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ជនភៀសខ្លួន និងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៤  / ប្រភពៈ Jesuit Refugee Service

ប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ ២០០៩ មកម៉្លេះ ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន និងកំពុងធ្វើការកំណត់ទៅលើលក្ខណៈជនភៀសខ្លួនសម្រាប់អ្នកដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដំណើរការកំណត់ទៅលើឋានៈជនភៀសខ្លួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជា គឺមានចែងនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជា និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លឹមសារជាច្រើនរបស់អនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួន។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចាំសន្យា?

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ --  / ប្រភពៈ Equal Accsess

នេះជាសៀវភៅរូបភាពអំពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកភូមិ ដែលរង់ចាំតំណាងរាស្រ្ត (ដែលសន្យាថានឹងជីកប្រឡាយឱ្យក្រោយជាប់ឆ្នោត)។ ដីកាន់តែបែកក្រហែង សន្ទូងក៏ចាប់ផ្តើមងាប់ ការសន្យាក៏មិនឃើញឆ្លើយតប…តើអ្នកភូមិទាំងអស់ត្រូវរង់ចាំទៀត ឬយ៉ាងណា?

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

គួរយល់ដឹងអំពីតួនាទី ភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងប្រជាពលរដ្ឋ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ --  / ប្រភពៈ វិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិ និងគោលនយោបាយ

ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០២ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានបោះឆ្នោតឡើងដើម្បីអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលបែបវិមជ្ឈការឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ហើយជាឱកាសមួយដើម្បីធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាលកាន់តែជិតស្និទ្ធិថែមទៀត ក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Twitter