ការអភិវឌ្ឍ លើទាសភាព “ការបញ្ចាំខ្លួនដោះបំណុល និងពលកម្មកុមារនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ពុជា”

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៦  / ប្រភពៈ សម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស លីកាដូ

កិច្ចសម្ភាស និងការពិភាក្សាក្រុមបានលើកឡើងពីប្រធានបទជាច្រើនដូចជា៖ ព័ត៌មានលំអិតអំពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងការងាររបស់កម្មករ ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលពួកគាត់ ឬគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ជំពាក់ម្ចាស់សិប្បកម្ម ព័ត៌មានទាក់ទឹងនឹងដើមហេតុដែលនាំឱ្យពួកគាត់មកធ្វើការនៅសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋ ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាការងារ ការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារ ការទទួលបានការសិក្សាអប់រំ និងគ្រោះថ្នាក់បង្កឡើងដោយគ្រឿងម៉ាស៊ីនជាដើម។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

គោលនយោបាយសង្ខេបរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ស្ដីពី ការងាររបស់យុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០០៧  / ប្រភពៈ អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ

ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនប្រជាជនក្មេងដែលមានអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ ចំនួន៣៩%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ដែលភាគរយនេះថយចុះពី ចំនួន៤៣%កាលពីឆ្នាំ១៩៩៨។ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០០៤ អត្រាអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកដែលបង្ហាញពីចំនួនកុមារ និងមនុស្សចាស់គិតជាភាគរយនៃក្រុមមនុស្សវ័យកណ្ដាលមានចំនួន ៧៤%។ យុវជនដែលអាយុចន្លោះ១៥-២៤ឆ្នាំមានចំនួន២២%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងឆ្នាំនោះ។ យុវជនក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនកំពុងបោះជំហានចូលទៅក្នុងកម្លាំងការងារដែលនោះ គឺជាលទ្ធផលនៃកំណើនចំនួនកុមារយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅទសវត្សរ៍១៩៨០។ វិធានការនានាត្រូវតែយកមកអនុវត្តដើម្បីធានាឱ្យបានច្បាស់ថា ចំនួនយុវជនមិនបន្ថែមលើចំនួនអ្នកមានការងារធ្វើមិនគ្រប់គ្រាន់នៅតាមតំបន់ជនបទ ឬធ្វើឱ្យមានអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើនៅទីក្រុងកាន់តែខ្ពស់ជាងមុននោះឡើយ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចូលរួមចំណែកជំរុញដល់កំណើន និងការអភិវឌ្ឍតាមរយៈការងារប្រកបដោយផលិតភាព។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការវិភាគលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីព

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិដើម្បីច្បាប់មិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ

ការវិភាគមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិដើម្បីច្បាប់មិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនេះ គឺផ្តោតសំខាន់លើសេរីភាពសមាគម សេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំ និងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ។ ការវិភាគជាបឋមនេះបានសន្និដ្ឋានថា មានបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពនេះ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចូរអ្នកបញ្ឈប់អំពើបៀតបៀនខាងផ្លូវភេទ និងអំពើហិង្សានៅកន្លែងធ្វើការ៖ មគ្គុទេសក៍ឆ្លាតវៃសម្រាប់កម្មករ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៤  / ប្រភពៈ អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ

ការណែនាំនេះ គឺមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីអំពើបៀតបៀនខាងផ្លូវភេទ លើកទឹកចិត្តដល់ជនរងគ្រោះឱ្យស្វែងរកជំនួយដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហា ជម្រុញឱ្យជនល្មើសបញ្ឈប់ឥរិយាបទ ដែលមានការបៀតបៀនរបស់ពួកគេ និងលើកទឹកចិត្តដល់និយោជក និងអ្នកគ្រប់គ្រង​ធ្វើការបង្ការ និងចាត់វិធានការចំពោះការបៀតបៀននៅកន្លែងធ្វើការ។ យើងទាំងអស់គ្នាអាចជួយបញ្ឈប់អំពើបៀតបៀនខាងផ្លូវភេទបាន ប្រសិនបើយើងគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ របស់កម្មករនិយោជិតរួមការងាររបស់យើង ហើយធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទៅរកគ្នាទៅវិញទៅមក។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សៀវភៅណែនាំស្តីអំពី ច្បាប់ស្តីពីការងារនៃប្រទេសកម្ពុជាសំរាប់វិស័យកាត់ដេរ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៣  / ប្រភពៈ ការិយាល័យពលកម្មអន្តរជាតិរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា

សៀវភៅណែនាំនេះបាននាំយកនូវប្រភពព័ត៌មានទាំងអស់នៃច្បាប់ស្តីពីការងារនៃប្រទេសកម្ពុជា មកដាក់រួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយជាការណែនាំដ៏ទូលំទូលាយមួយសំរាប់ផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌ។ សៀវភៅណែនាំនេះកត់ត្រាទុកគ្រប់ផ្នែកសំខាន់ៗទាំងអស់នៃច្បាប់ស្តីពីការងារនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារ បទបញ្ញត្តិផ្សេងៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បទដ្ឋានពលកម្មអន្តរជាតិដែលបានផ្តល់សច្ចាប័នដោយប្រទេស និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជា។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ស្ថានភាពមិនទៀងទាត់នៃពលករទេសន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសថៃ៖ ការឆ្លុុះបញ្ចាំងពីលំហូរចេញនៃពលករទេសន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជា និងមេរៀនបទពិសោធន៍

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ --  / ប្រភពៈ បណ្តាញទេសន្តរប្រវេសន៍ទន្លេមេគង្គ

នៅក្នុងខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ ក្នុងពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានចាប់ផ្តើមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឃាត់ខ្លួន និងការបញ្ជូនត្រឡប់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍នោះ ចំនួនពលករទេសន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជាមានចំនួនកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ នៅក្នុងសភាពនៃបាតុភូតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះ ទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល បានប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការរបស់ពលករ ដែលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនោះ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចំណាកស្រុកដើម្បីការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជា៖ ការវិភាគអំពីក្របខណ្ឌគតិយុត្ត

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១១  / ប្រភពៈ អង្គការ មូលនិធិអាស៊ី

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បន្តរៀបចំគោលនយោបាយស្តីពីការធ្វើចំណាកស្រុកនៃកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេស ជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពអត់ការងារធ្វើ។ ខណៈដែលចំណាកស្រុកប្រក្រតីដើម្បីការងារកើនឡើង ចំណាកស្រុកមិនប្រក្រតី និងខុសច្បាប់ក៏កើនឡើងដែរ។ របាយការណ៍នេះ ធ្វើការវិភាគលើវិធានទាំងឡាយដែលគ្រប់គ្រងការធ្វើចំណាកស្រុកប្រក្រតី និងកំណត់អំពីច្បាប់ដែលអាចប្រើប្រាស់ការពារជនរងគ្រោះនៃការធ្វើចំណាកស្រុកមិនប្រក្រតី។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការដោះស្រាយសម្ពាធក្នុងប្រទេស និងការទទួលផលពីការពង្រឹងហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៤  / ប្រភពៈ ធនាគារពិភពលោក

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវប៉ាន់ស្មានថាបានខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ ៦ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ គឺប្រហែល ៧.៤ភាគរយនៅឆ្នាំ ២០១៣ ទោះបីជាមានភាពមិនប្រាកដប្រជាផ្នែកនយោបាយ និងភាពវឹកវរផ្នែកពលកម្មក៏ដោយ។ កំណើននេះត្រូវបាននាំមុខដោយការនាំាចេញសម្លៀកបំពាក់ដែលកំពុងបន្ថែមល្បឿន និងផ្នែកទេសចរបន្តកើនឡើង។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជា ស្តីពី”ការធ្វើតេស្តដោយបង្ខំ”

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០០៧  / ប្រភពៈ អង្គការ ខារ៉ាមកម្ពុជា

ស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពលករចំណាកស្រុកទាក់ទងនឹងការធ្វើតេស្តដោយបង្ខំ ជាសមិទ្ធិផលមួយរបស់អង្គការ ខារ៉ាមកម្ពុជាដែលផលិត ក្នុងគោលបំណងធ្វើការទាក់ទាញមតិគាំទ្រ និងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់ពលករទាក់ទងនឹងមេរោគអេដស៏/ជម្ងឺអេដស៏ និងជម្ងឺកាមរោគ។ ការសិក្សាបានធ្វើឡើងជាលក្ខណៈថ្នាក់តំបន់ និងប្រទេស ដែលក្នុងនោះដែរបានផ្តោតលើដំណើរការនៃនីតិវិធីការធ្វើតេស្តចំពោះពលករដែលត្រូវទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស ដូចជាប្រទេសថៃ ម៉ាឡេស៊ី និងសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចំណាកស្រុកដើម្បីការងារ របស់ប្រទេសកម្ពុជាៈ ការវិភាគអំពីក្របខណ្ឌគតិយុត្ត

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១១  / ប្រភពៈ អង្គការ មូលនិធិអាស៊ី

របាយការណ៍នេះ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ស្រ្តីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី (ដើម្បីធ្វើការងារជាអ្នកបម្រើតាមផ្ទះ) ការធ្វើចំណាកស្រុករបស់បុរសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃ (ដើម្បីធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្ម) ដោយធ្វើការវិភាគទៅលើវិធានទាំងឡាយ ដែលគ្រប់គ្រងការធ្វើចំណាកស្រុកប្រក្រតី និងការកំណត់អំពីច្បាប់ ដែលអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារជនរងគ្រោះ ដើម្បីធ្វើចំណាកស្រុកមិនប្រក្រតី និងដែលអាចប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងជនដែលប្រព្រឹត្តល្មើស និងទទួលផលចំណេញពីសកម្មភាពនេះ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Twitter