អំពើពុករលួយ និងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១០  / ប្រភពៈ អង្គការផេក កម្ពុជា

អំពើពុករលួយ និងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារ៖ ការស្ទង់មតិគ្រួសារលក្ខណៈបរិមាណ ស្ដីពី ទស្សនៈ/ការយល់ឃើញ ឥរិយាបថ និងផលប៉ះពាល់នៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមទម្រង់ផ្សេងៗទៅលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១០

លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញនូវសញ្ញាវិជ្ជមានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា។ ទស្សនៈ/ការយល់ឃើញទៅលើសេវាសាធារណៈ និងសុចរិតភាពនៃការបម្រើសេវាសាធារណៈ និងស្ថាប័ននយោបាយនានានៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើង បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការស្ទង់មតិឆ្នាំ២០០៥។ ជាពិសេស មានការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថឱ្យកត់សម្គាល់ចំពោះការផ្ដល់សេវាសាធារណៈមានដូចជា៖ សុខភាព អប់រំ ការចុះបញ្ជីសាធារណៈ និងការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណធុរកិច្ច។ សូម្បីតែការយល់ឃើញចំពោះមន្ត្រីប៉ូលីស និងមន្ត្រីយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានផ្ដល់ពិន្ទុទាបបំផុតក្នុងការស្ទង់មតិលើកមុននោះ ក៏មានលក្ខណៈប្រសើរឡើងផងដែរ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការឃ្លាំមើលយេនឌ័រផ្នែកនយោបាយ៖ សភា និងតំណាងរាស្រ្តស្រ្តី និងការផ្តល់អំណាចឱ្យស្រ្តីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ក្នុងការបំពេញកិច្ចការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៦  / ប្រភពៈ គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា

យោងតាមលទ្ធផលនៃការអនុវត្តន៍ការងារលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្រ្តីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងផ្អែកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងពិភពលោក ភស្តុតាងមួយចំនួនបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា ការចូលរួមស្របច្បាប់ និងពេញលេញរបស់ស្រ្តីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេច អាចធ្វើឱ្យគោលនយោបាយ ច្បាប់ និងកម្មវិធីនានាកាន់តែឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនទាំងអស់។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

របាយការណ៍សង្កេតរដ្ឋសភា និងតំណាងរាស្រ្ត ឆ្នាំទី២ នីតិកាលទី៥

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៦  / ប្រភពៈ គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា

នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ មានលើកមកបង្ហាញពីការសង្កេតនូវសកម្មភាពដូចជា៖ ដំណើរការប្រជុំរបស់រដ្ឋសភា សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភា សកម្មភាពចុះមូលដ្ឋានរបស់តំណាងរាស្រ្ត កិច្ចអន្តរាគមន៍របស់តំណាងរាស្រ្ត និងរដ្ឋសភា កម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោត និងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗទាក់ទងរដ្ឋសភា និងតំណាងរាស្រ្ត។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

របាយការណ៍វាយតម្លៃស្តីពី ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ការវាយតម្លៃចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥​ នេះ គឺជាការវាយតម្លៃលើកទី ២ សម្រាប់កម្ពុជា។ គោលបំណងចម្បងនៃការវាយតម្លៃនេះ គឺការស្វែងរកធាតុចូលបន្ថែម សម្រាប់ជាមូលដ្ឋាននៃការរៀបចំផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ជំហានបន្ទាប់នៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងដើម្បីតាមដានវឌ្ឍនភាពការងារកែទម្រង់ ផ្អែកលើរបាយការណ៍នៃការវាយតម្លៃលើកទី ១​ កន្លងមក។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

របាយការណ៍ពិភពលោក ២០១៦៖ ប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៦  / ប្រភពៈ អង្គការ​ឃ្លាំមើល​សិទ្ធិ​មនុស្ស

របាយការណ៍ពិភពលោក ឆ្នាំ ២០១៦ ដែលចេញដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស សង្ខេបនូវរាល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅបណ្តាប្រទេស និងតំបន់ ជាង ៩០​ នៅលើពិភពលោក។ ដោយឡែក របាយការណ៍សង្ខេបជាភាសាខ្មែរនេះ គឺឆ្លុះបញ្ចាំងនូវការអនុវត្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ច្បាប់នេះ ត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥ និងត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២១៥/០១៥​ ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥។ ច្បាប់នេះមានគោលដៅកំណត់បែបបទ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ដំណើរទៅកាន់ដងវិថី៖ សេរីភាពជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនៅកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ

របាយការណ៍នេះលាតត្រដាងឱ្យឃើញពីគំរូនៃការរំលោភបំពាន មានជាអាទិ៍ ការដាក់កំហិតបំពានតាមអំពើចិត្តលើសេរីភាពជួបប្រជុំគ្នាដោយសន្តិភាព ការប្រើប្រាស់កម្លាំងមិនចាំបាច់និងហួសហេតុដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខលើការជួបប្រជុំ វប្បធម៌និទណ្ឌភាពជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ដែលប្រព្រឹត្តិនៅក្នុងបរិបទនៃការជួបប្រជុំ និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីយាយីរំខានមនុស្សទាំងឡាយណាដែលបានរៀបចំ និងចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំទាំងនោះ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

របាយការណ៍ស្តីពីការឃ្លាំមើល និងការផ្តល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/អនុវត្តន៍គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ ឆ្នាំទី២

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា (ខុមហ្វ្រែល)

រាជរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី៥ ដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបាន និងកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនបានរយៈពេល ២ឆ្នាំមកហើយ។ ក្នុងគោលបំណងបង្កើនតម្លាភាព  និងជំរុញឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ខុមហ្វ្រែលបានធ្វើការអង្កេត និងលើកទឹកចិត្តឱ្យម្ចាស់ឆ្នោត វាយតម្លៃលើការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយសិក្សា និងវិភាគលើរបាយការណ៍ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធ នឹងឱកាសឱ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្តល់ពិន្ទុលើការអនុវត្តគោលនយោបាយនោះ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ជនភៀសខ្លួន និងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៤  / ប្រភពៈ Jesuit Refugee Service

ប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ ២០០៩ មកម៉្លេះ ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន និងកំពុងធ្វើការកំណត់ទៅលើលក្ខណៈជនភៀសខ្លួនសម្រាប់អ្នកដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដំណើរការកំណត់ទៅលើឋានៈជនភៀសខ្លួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជា គឺមានចែងនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជា និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លឹមសារជាច្រើនរបស់អនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួន។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចាំសន្យា?

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ --  / ប្រភពៈ Equal Accsess

នេះជាសៀវភៅរូបភាពអំពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកភូមិ ដែលរង់ចាំតំណាងរាស្រ្ត (ដែលសន្យាថានឹងជីកប្រឡាយឱ្យក្រោយជាប់ឆ្នោត)។ ដីកាន់តែបែកក្រហែង សន្ទូងក៏ចាប់ផ្តើមងាប់ ការសន្យាក៏មិនឃើញឆ្លើយតប…តើអ្នកភូមិទាំងអស់ត្រូវរង់ចាំទៀត ឬយ៉ាងណា?

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Twitter