ការអភិវឌ្ឍ លើទាសភាព “ការបញ្ចាំខ្លួនដោះបំណុល និងពលកម្មកុមារនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ពុជា”

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៦  / ប្រភពៈ សម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿន និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស លីកាដូ

កិច្ចសម្ភាស និងការពិភាក្សាក្រុមបានលើកឡើងពីប្រធានបទជាច្រើនដូចជា៖ ព័ត៌មានលំអិតអំពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងការងាររបស់កម្មករ ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលពួកគាត់ ឬគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ជំពាក់ម្ចាស់សិប្បកម្ម ព័ត៌មានទាក់ទឹងនឹងដើមហេតុដែលនាំឱ្យពួកគាត់មកធ្វើការនៅសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋ ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាការងារ ការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារ ការទទួលបានការសិក្សាអប់រំ និងគ្រោះថ្នាក់បង្កឡើងដោយគ្រឿងម៉ាស៊ីនជាដើម។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការរើសអើងលើអ្នកប្ដូរភេទជាស្រ្តីនៅតាមទីប្រជុំជនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ កញ្ញា ២០១៦  / ប្រភពៈ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនេះចងក្រងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលអ្នកប្ដូរភេទជាស្រ្តីបានជួបប្រទះនៅតាមទីប្រជុំជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងផ្ដល់អនុសាសន៍ជាសកម្មភាពក្នុងការធានាថាពួកគាត់ទទួលបានសិទ្ធិស្មើគ្នា សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ សុខភាព និងសន្តិសុខ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

គោលនយោបាយសង្ខេបរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ស្ដីពី ការងាររបស់យុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០០៧  / ប្រភពៈ អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ

ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនប្រជាជនក្មេងដែលមានអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ ចំនួន៣៩%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ដែលភាគរយនេះថយចុះពី ចំនួន៤៣%កាលពីឆ្នាំ១៩៩៨។ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០០៤ អត្រាអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកដែលបង្ហាញពីចំនួនកុមារ និងមនុស្សចាស់គិតជាភាគរយនៃក្រុមមនុស្សវ័យកណ្ដាលមានចំនួន ៧៤%។ យុវជនដែលអាយុចន្លោះ១៥-២៤ឆ្នាំមានចំនួន២២%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងឆ្នាំនោះ។ យុវជនក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនកំពុងបោះជំហានចូលទៅក្នុងកម្លាំងការងារដែលនោះ គឺជាលទ្ធផលនៃកំណើនចំនួនកុមារយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅទសវត្សរ៍១៩៨០។ វិធានការនានាត្រូវតែយកមកអនុវត្តដើម្បីធានាឱ្យបានច្បាស់ថា ចំនួនយុវជនមិនបន្ថែមលើចំនួនអ្នកមានការងារធ្វើមិនគ្រប់គ្រាន់នៅតាមតំបន់ជនបទ ឬធ្វើឱ្យមានអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើនៅទីក្រុងកាន់តែខ្ពស់ជាងមុននោះឡើយ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចូលរួមចំណែកជំរុញដល់កំណើន និងការអភិវឌ្ឍតាមរយៈការងារប្រកបដោយផលិតភាព។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ស្បែកដាច់ជាប់ខ្សែភ្លើង៖ ការចាប់ខ្លួនខុសច្បាប់ ការឃុំឃាំងតាមអំពើចិត្ត និងទារុណកម្មលើអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១០  / ប្រភពៈ អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស

“ស្បែកដាច់ជាប់ខ្សែភ្លើង”
ការចាប់ខ្លួនខុសច្បាប់ ការឃុំឃាំងតាមអំពើចិត្ត និងទារុណកម្មលើអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបដិសេដទស្សនៈដែលថា ការញៀនគ្រឿងញៀនគឺជាស្ថានភាពបង្កការឈឺចាប់ដោយខ្លួនឯងដែលបណ្ដាលមកពីភាពឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃចរិត ឬកំហុសឆ្គងផ្លូវចិត្ត។ នៅពេលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ភាសអ្នកទាំងនោះ ពួកគេបាននិយាយចេញមកដោយបើកចំហ ប្រើប្រាស់ពាក្យសំដីស្រទន់ និងសុភាពរាបសារដូចៗគ្នា។ ពួកគេបាននិយាយដោយស្មោះត្រង់នូវទុក្ខលំបាកនៃកុមារភាពរបស់ពួកគេអំពីជីវិតនៅតាមវិថីនានា ឬអំពីការធំដឹងក្ដីរបស់ពួកគេនៅក្នុងជំរុំជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

អំពើពុករលួយ និងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១០  / ប្រភពៈ អង្គការផេក កម្ពុជា

អំពើពុករលួយ និងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារ៖ ការស្ទង់មតិគ្រួសារលក្ខណៈបរិមាណ ស្ដីពី ទស្សនៈ/ការយល់ឃើញ ឥរិយាបថ និងផលប៉ះពាល់នៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមទម្រង់ផ្សេងៗទៅលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១០

លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញនូវសញ្ញាវិជ្ជមានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា។ ទស្សនៈ/ការយល់ឃើញទៅលើសេវាសាធារណៈ និងសុចរិតភាពនៃការបម្រើសេវាសាធារណៈ និងស្ថាប័ននយោបាយនានានៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើង បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការស្ទង់មតិឆ្នាំ២០០៥។ ជាពិសេស មានការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថឱ្យកត់សម្គាល់ចំពោះការផ្ដល់សេវាសាធារណៈមានដូចជា៖ សុខភាព អប់រំ ការចុះបញ្ជីសាធារណៈ និងការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណធុរកិច្ច។ សូម្បីតែការយល់ឃើញចំពោះមន្ត្រីប៉ូលីស និងមន្ត្រីយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានផ្ដល់ពិន្ទុទាបបំផុតក្នុងការស្ទង់មតិលើកមុននោះ ក៏មានលក្ខណៈប្រសើរឡើងផងដែរ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលថែទាំជំនួស

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៦  / ប្រភពៈ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

របាយការណ៍នេះផ្តោតលើមណ្ឌលថែទាំជំនួសចំពោះកុមារទាំង ២៦៧ ដែលមានលក្ខខណ្ឌស្របតាមនិយមន័យនៃបទដ្ឋានមណ្ឌលថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ ដែលជាកន្លែងរស់នៅជាក្រុមសម្រាប់កុមារដែលត្រូវបានបោះបង់ ឬមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្រួសារបង្កើត និងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងសហគមន៍ និងត្រូវទទួលបានការថែទាំ និងផ្តល់សេវាពីមនុស្សចាស់។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​សាធារណៈ​ស្តីពី ការធ្វើឲ្យ​បណ្ណាល័យ​បឋម​សិក្សាមាន​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង ដើម្បីបង្កើន​ទំលាប់​អាន​របស់​កុមារ​កម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៦  / ប្រភពៈ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក

ស្របពេលដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងប្រារព្ធពិធីជាតិអំណានដើម្បីបង្កើនទំលាប់អានទូទាំងប្រទេស អង្គការទស្សនៈពិភពលោក បានចេញផ្សាយការសិក្សាខ្លីមួយស្តីពី “ស្ថានភាព និងការប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យបឋមសិក្សានាពេលបច្ចុប្បន្ន៖ សង្ខេបការអង្កេតក្នុងខេត្តប្រាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជា”។ ការសិក្សានេះបានបង្ហាញពីតម្រូវការក្នុងការបង្កើនការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបណ្ណាល័យដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងក្នុងការអាន និងការសិក្សា។ គុណភាពអប់រំក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការកែលម្អការផ្តល់សេវាសុខភាពនៅកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៤  / ប្រភពៈ អង្គការឃែរ

ចាប់តាំងពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១២មក គម្រោងបានផ្តោតទៅលើការកែលម្អលទ្ធភាពអាចទទួលបាន និងការប្រើប្រាស់សេវាសុខភាព​ ជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាល។ គម្រោងនេះផ្តោតលើការពង្រឹងជំនាញ និងការជម្រុញលើកទឹកចិត្ត ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកសុខាភិបាលជួរមុខរួមមានឆ្មប និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសុខភាពសហគមន៍ ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ ដើម្បីឱ្យគ្រប់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលអាចផ្តល់សេវាបានកាន់តែប្រសើរ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

បន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចចំពោះផលវិបាកផ្នែកសុខភាពនៃអំពើហិង្សាលើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា & អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

អំពើហិង្សាលើកុមារកើតមាននៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោក ដោយមាននៅគ្រប់បែបផែននៃវប្បធម៌ វណ្ណៈ កម្រិតអប់រំ ប្រាក់ចំណូល និងប្រភពដើមនៃជាតិពន្ធុ។ ប្រទេសកម្ពុជា ក៏ពុំមែនជាករណីដែលត្រូវលើកលែងនោះទេ។ ការសិក្សានេះប៉ាន់ប្រមាណទៅលើបន្ទុកផ្នែកសុខភាព និងសេដ្ឋកិច្ច នៃអំពើហិង្សាលើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយផ្តោតទៅលើគម្លាតដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយ នៅក្នុងភស្តុតាង ទិន្នន័យមូលដ្ឋានបច្ចុប្បន្នដែលមានស្រាប់។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

គួរយល់ដឹងអំពីតួនាទី ភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងប្រជាពលរដ្ឋ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ --  / ប្រភពៈ វិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិ និងគោលនយោបាយ

ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០២ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានបោះឆ្នោតឡើងដើម្បីអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលបែបវិមជ្ឈការឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ហើយជាឱកាសមួយដើម្បីធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាលកាន់តែជិតស្និទ្ធិថែមទៀត ក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Twitter