សៀវភៅណែនាំសម្រាប់ភ្នាក់ងារអនុវត្តនៅមូលដ្ឋាន អនុវត្តការវាយតម្លៃការកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ យូអិនឌីភី

សៀវភៅណែនាំនេះមានតួនាទីជាការណែនាំដល់ភ្នាក់ងារអនុវត្តការងារបន្សាំុនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ស្ថាប័នផ្តល់ជំនួយ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីគាំទ្រភ្នាក់ងារ និងស្ថាប័នទាំងនោះ នៅក្នុងការអនុវត្តវិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃការកាត់បន្ថយភាពរងគ្រោះ និងការរៀបចំគម្រោងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការរបស់សហគមន៍។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១២  / ប្រភពៈ អភិវឌ្ឍ និងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាព

សៀវភៅរូបភាពនេះ មានបង្ហាញអំពីសិទ្ធិទាំងឡាយដែលស្រ្តីជនជាតិដើមភាគតិចទទួលបានដូចស្ត្រីទូទៅដែរ។ សៀវភៅនេះ បានចងក្រងឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ ជាពិសេសសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែល ផ្តោតសំខាន់ទៅលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងការចូលរួម ការងារអភិវឌ្ឍន៍ និងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុង សហគមន៍ និងដែលសំខាន់នោះគឺកុំឱ្យមានការរើសអើងពួកគាត់ ទាំងនៅក្នុងគ្រួសារ និងសង្គម។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ --  / ប្រភពៈ គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

តើអ្នកបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីថវិកាឃុំរបស់អ្នក ការបំពេញតួនាទី ភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សិទ្ធិរបស់អ្នក ថវិកានិងការងាររបស់មណ្ឌលសុខភាព ក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅមណ្ឌលសុខភាព និង ថវិការបស់សាលារៀន ព្រមទាំងសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅសាលារៀន -ល-?

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំនៅកម្ពុជាៈ ការសិក្សាកម្រិតសហគមន៍

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៤  / ប្រភពៈ អង្គការយូណេស្កូ និង ភាពជាដៃគូអប់រំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

ករសិក្សាអំពីសិទិ្ធទទួលបានការអបរ់ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះ គឺជាផែនការមួយនៃគម្រោងសកលរបស់អង្គការយូណស្កូ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅលើក្របខណ្ឌច្បាប់ និងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

សៀវភៅមគ្គុទេសក៍សម្រាប់ការជ្រើសរើសគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងមុខជំនាញបន្តការសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ផ្អែកលើចំនួនគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងចំនួននិស្សិតដ៏ច្រើននេះ ការសម្រេចចិត្តរបស់បេក្ខជនម្នាក់ៗនៅក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញ និងការជ្រើសរើសគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាដើម្បីសិក្សា ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ការអប់រំឆ្នាំ ២០៣០៖ ឆ្ពោះទៅការអប់រំបញ្ចូលគ្នាដែលមានគុណភាព និងប្រកបដោយសមធម៌ និងការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ វេទិកាអប់រំពិភពលោក

សេចក្តីប្រកាសនះ គឺជាសចក្តីបេ្តជ្ញាចិត្តជាប្រវត្តិសាស្រ្តតាមរយៈយើងទាំងអស់គ្នា ដើម្បីផ្លាស់ប្រែជីវិតតាមរយៈចក្ខុវិស័យថ្មីសម្រាប់ការអប់រំ ដែលមានសកម្មភាពប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតថ្មី ដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែលប្រកបដោយមហិច្ឆតារបា់យើងនៅឆ្នាំ ២០៣០។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ស្ត្រី និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ ព័ត៌មានវិទ្យា ក្នុងវិស័យអប់រំ និងការងារ

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១០  / ប្រភពៈ ក្រសួងកិច្ចការនារី & ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់ពីវិសាលភាពទស្សនវិស័យយេនឌ័រនៃវិស័យ ICT ដោយផ្តោតសំខាន់លើវិស័យអប់រំ និងការងារ ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំ និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពការងាររបស់ស្រ្តីក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ ព័ត៌មានវិទ្យា។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានជាសកលលើការអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ២០១៥: សមិទ្ធផល និងបញ្ហាប្រឈម

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៥  / ប្រភពៈ អង្គការ​អប់រំ វប្បធម៌ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ (យូណេស្កូ)

របាយការណ៍នេះ គឺជាឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយឯករាជ្យមួយ រៀបចំដោយអង្គការយូណេស្កូ ក្នុងនាមតំណាងឱ្យសហគមន៍អន្ដរជាតិ។ របាយការណ៍នេះ គឺជាលទ្ធផលនៃការសហការគ្នា រវាងសមាជិករបស់ក្រុមរៀបចំរបាយការណ៍ ជាមួយនិងមនុស្សជាច្រើននាក់ផ្សេងទៀត ក៏ដូចជាជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារ ស្ថាប័ន និងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើន ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានជាសកលលើការអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ២០១៣-៤៖ ការបង្រៀន និងរៀន៖ សម្រេចឱ្យបាននូវគុណភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១៤  / ប្រភពៈ អង្គការ យូណេស្កូ

របាយការណ៍ពិនិត្យតាមដានជាសកលលើការអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ដែលចេញផ្សាយនេះ គូសបញ្ជាក់ថា ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតក្នុងក្រុមជួបប្រទះការលំបាកជាងគេ នៅតែបន្តមិនបានទទួលឱកាសអប់រំ នៅក្នុងទស្សវត្សកន្លងទៅនេះ។ ប៉ុន្តែវាមិនទាន់យឺតពេលពេកនោះទេក្នុងការពន្លឿនវឌ្ឍនភាពទាំងនេះ នៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះ។  ការបង្កើតក្របខណ្ឌអប់រំជាសកលក្រោយឆ្នាំ ២០១៥ ដែលមានភាពរឹងមាំសម្រាប់ការអនុវត្ត គឺជាការងារដ៏សំខាន់មួយ ដើម្បីបំពេញការងារដែលនៅសេសសល់ ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នា អាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលកើតមានឡើងថ្មីៗ។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

គោលនយោបាយស្តីពី សៀវភៅសិក្សា និងមគ្គុទេសក៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសៀវភៅសិក្សាគោល

ឆ្នាំ​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ៖ ២០១២  / ប្រភពៈ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

បញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ប្រប័ន្ធអប់រំរបស់ប្រទេសកម្ពុជា គឺការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផលិត និងចែកចាយសៀវភៅសិក្សាគោលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងចំនួនគ្រប់គ្រាន់ ដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងនូវវិធីសាស្រ្តបង្រៀន និងវិធីសាស្រ្តរៀនបែបថ្មី។ បញ្ហាប្រឈមនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងល្អបំផុតនៅក្នុងនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា ដែលធ្វើការក្នុងកិច្ចសហការជាមួយផ្នែកស្តង់ដា និងការប្រឡង។ ការគាំទ្រផ្នែកថវិកាសម្រាប់កំណើនចំនួនសៀវភៅសិក្សា ពិតជាត្រូវការជាចាំបាច់។

ទាញយកៈ អង់គ្លេស  |  ខ្មែរ

ចែករម្លែកឯកសារ

ប្រ​សិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សៀវ​ភៅ​ ឬ​របាយ​ការ​ណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រ​ធាន​បទ​នា​នា​របស់​បណ្ណា​ល័យ​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​មាន​បំ​ណង​ចង់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័រ​នេះ​សូម​ផ្ញើ​មក​កាន់ library@ticambodia.org

Find Us on Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Twitter